Islam House

Monday, October 4, 2010

muslims like brothers...


"Nu vã urâti unul pe altul, nici nu vã pizmuiti ori vã dusmãniti, ci fiti ca fratii
si slujitori ai lui Allah. Nu este îngãduit ca un musulman sã rupã legãturile
cu fratele sãu mai mult de trei zile."

"Do not you hate each other, nor will you covet or enemies, but be like brothers and servants of Allah. It is not lawful for a Muslim to break ties with his brother more than three days."


"Nu este legiuit ca un musulman sã întrerupã legãturile cu fratele sãu mai
mult de trei nopti, unul sã-si întoarcã fata într-o parte, iar altul în cealaltã
când se întâlnesc; cel mai bun dintre cei doi este cel care salutã primul."

"It is not lawful for a Muslim to break the connection with his brother more than three nights, one to turn to one side and the other in the other when they meet, the best of the two is one that welcomes first. "

No comments: